Anslag/bevis: Socialutskottets protokoll 2020-05-13

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2020-05-13

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-13

Paragraf

75-94

Datum då anslaget tas ned

2020-06-05

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.