Anslag/bevis: Socialutskottets protokoll 2020-09-15

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2020-09-15

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-15

Paragraf

133-135

Datum då anslaget tas ned

2020-10-09

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.