Anslag/bevis: Socialutskottets protokoll 2020-11-18

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2020-11-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-18

Paragraf

163-184

Datum då anslaget tas ned

2020-12-11

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.