Anslag/bevis: Socialutskottets protokoll 2021-02-17

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-17

Paragraf

1-12

Datum då anslaget tas ned

2021-03-12

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.