Anslag/bevis: Socialutskottets protokoll 2021-04-28

Organ

Socialutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-28

Paragraf

26-40

Datum då anslaget tas ned

2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.