Anslagsbevis protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-07-02

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-07-02

Plats och tid

Lövestad bibliotek, kl. 09:00-09:48

Datum då anslaget sätts upp

2021-07-20

Paragraf

45-46

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.