Anslag/bevis: Socialnämndens protokoll 2020-06-16

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-16

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-17

Paragraf

53-55 samt 67-68

Datum då anslaget tas ned

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.