Tillkännagivande av justerat protokoll för Fastighetsnämnden 2021-04-22

Organ

Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-22

Plats och tid

Samsö, Mörby centrum

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-28

Paragraf

27-37

Datum då anslaget tas ned

2021-05-21

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret

Sekreterare

Fredrik von Matérn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.