Socialnämndens protokoll 2021-04-19

Organ

Socialnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-19

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-22

Paragraf

45-65

Datum då anslaget tas ned

2021-05-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby centrum

Sekreterare

Linda Strimer

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.