Tillkännagivande av justerat protokoll för byggnadsnämnden 2020-06-04

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-04

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-12

Paragraf

69-108

Datum då anslaget tas ned

2020-07-04

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Sekreterare

Christoffer Andersson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.