Tillkännagivande av justerat protokoll för byggnadsnämnden 2021-09-01

Organ

Byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-09-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-08

Paragraf

113-131

Datum då anslaget tas ned

2021-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Sekreterare

Christoffer Andersson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.