Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunfullmäktige 2020-05-11 §§ 46 och 48-61

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-05-11

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-19

Paragraf

46 och 48-61

Datum då anslaget tas ned

2020-06-10

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.