Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunfullmäktige 2020-08-31

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-08-31

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-09

Paragraf

86–105

Datum då anslaget tas ned

2020-10-01

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.