Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunfullmäktige 2021-08-30

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2021-08-30

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-07

Paragraf

97-107

Datum då anslaget tas ned

2021-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontorets kansli

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.