Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsen 2021-02-08

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-17

Paragraf

16-36

Datum då anslaget tas ned

2021-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontorets kansli

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.