Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsen 2021-04-26

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2021-05-24

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-05-03

Paragraf

49-72

Datum då anslaget tas ned

2021-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontorets kansli

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.