Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-23

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-03-23

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-25

Paragraf

24-28

Datum då anslaget tas ned

2020-04-16

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.