Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-05-04

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-05-04

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-11

Paragraf

29-35

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.