Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-07

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2020-09-07

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-14

Datum då anslaget tas ned

2020-10-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.