Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-15

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-02-15

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-02-23

Paragraf

7-12

Datum då anslaget tas ned

2021-03-16

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontorets kansli

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.