Tillkännagivande av justerat protokoll för kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-12

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2021-04-12

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-19

Paragraf

13-19

Datum då anslaget tas ned

2021-05-11

Förvaringsplats för protokollet

Kansliet, Djursholms slott

Sekreterare

Anna Ingemarsdotter

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.