Tillkännagivande av justerat protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-05-05, §§ 16 och 18-21

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-05-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-08

Paragraf

16 och 18-21

Datum då anslaget tas ned

2020-05-30

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Sekreterare

Samuel Larsson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.