Tillkännagivande av justerat protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-09-01

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-01

Datum då anslaget sätts upp

2020-09-04

Paragraf

28-35

Datum då anslaget tas ned

2020-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Sekreterare

Christoffer Andersson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.