Tillkännagivande av justerat protokoll för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-06-01

Organ

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-10

Paragraf

28-39

Datum då anslaget tas ned

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Miljö- och stadsbyggnadskontoret

Sekreterare

Christoffer Andersson

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.