TIllkännagivande av justerat protokoll för tekniska nämden 2020-03-18

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-18

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-26

Paragraf

12-25

Datum då anslaget tas ned

2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret

Sekreterare

Johannes Forssman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.