Tillkännagivande av justerat protokoll för tekniska nämnden 2020-11-04

Organ

Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum

2020-11-04

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-11-12

Paragraf

68-74

Datum då anslaget tas ned

2020-12-05

Förvaringsplats för protokollet

Tekniska kontoret

Sekreterare

Johannes Amao Forssman

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.