Tillkännagivande av justerat protokoll för utbildningsnämnden 2020-04-29

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-04-29

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-05-08

Paragraf

§§ 33-50, (§§ 37 o 38 justerade omedelbart den 29 april 2020)

Datum då anslaget tas ned

2020-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Katarina Wästlund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.