Tillkännagivande av justerat protokoll för utbildningsnämnden 2020-06-10

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-06-10

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-06-18

Paragraf

§§ 53-70

Datum då anslaget tas ned

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen, Djursholms slott

Sekreterare

Katarina Wästlund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.