Tillkännagivande av justerat protokoll för utbildningsnämnden 2020-09-30

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-09-30

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-10-07

Paragraf

§§ 85-97

Datum då anslaget tas ned

2020-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Djursholms slott

Sekreterare

Katarina Wästlund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.