Tillkännagivande av justerat protokoll för utbildningsnämnden 2021-04-21

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-21

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-04-28

Paragraf

34-50

Datum då anslaget tas ned

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Katarina Wästlund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.