Tillkännagivande av justerat protokoll för utbildningsnämnden 2021-06-08

Organ

Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-06-08

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-11

Paragraf

51-65

Datum då anslaget tas ned

2021-07-05

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Katarina Wästlund

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.