Tillkännagivande av justerat protokoll KFN 2021-08-31

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-08-31

Plats och tid

Banérsalen via teams kl.19:00

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-06

Paragraf

§49-60

Datum då anslaget tas ned

2021-09-29

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Inger Bark Zetterstedt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.