Tillkännagivande av justerat protokoll kultur- och fritidsnämn 2019-10-01

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-10-01

Plats och tid

Djursholms slott kl.19:10

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-07

Paragraf

48-53

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Inger Bark Zetterstedt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.