Tillkännagivande av justerat protokoll kultur- och fritidsnämnden 2020-03-17

Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Plats och tid

Fribergaskolan kl.19:00

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-03-25

Paragraf

§ 9-15

Datum då anslaget tas ned

2020-04-17

Förvaringsplats för protokollet

Bildningsförvaltningen

Sekreterare

Inger Bark Zetterstedt

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.