Tillkännagivande av justerat protokoll för socialnämndens socialutskott 2020-07-23

Organ

Socialnämndens socialutskott

Sammanträdesdatum

2020-07-23

Se protokoll och handlingar i mötesportalen

Mötesportalen

Datum då anslaget sätts upp

2020-07-23

Paragraf

117-121

Datum då anslaget tas ned

2020-08-17

Förvaringsplats för protokollet

Socialkontoret, Mörby Centrum

Sekreterare

Maria Stetina

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.