Underrättelse inför granskning Detaljplan för Norrängen 11 och 15

Organ

Kommunledningskontoret

Sammanträdesdatum

2020-02-05

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-05

Tillkännagivanden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.