Borgerlig vigsel hos oss

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag. Borgerlig kommunal vigsel erbjuds vissa fredagseftermiddagar i kommunens lokaler. Från midsommar fram till mitten av augusti är vigselrummet stängt och det är under denna period inte möjligt med vigsel i kommunens regi.

Kommunal borgerlig vigsel på Djursholms slott

Gör så här för att boka vigsel på Djursholms slott:

Intresseanmälan för vigsel

Gör en intresseanmälan för vigsel i vår e-tjänst. Det går inte att göra en intresseanmälan per telefon. Observera att tiden enbart är preliminär. Vi återkommer inom två veckor med besked om vigsel är möjligt önskat datum. Även om det är möjligt att göra en intresseanmälan för ett datum i e-tjänsten, så är det inte garanterat att det går att vigas. Det kan bl.a. bero på om det finns en vigselförrättare ledig eller om lokalen är bokad för annan verksamhet.

Gör en intresseanmälan för kommunal borgerlig vigsel

Ansök om hindersprövning

Ansök om hindersprövning hos skatteverket. Blanketter för utskrift finns på Skatteverkets hemsida. Ni kan även kontakta skatteverket per telefon 0771-567 567 eller e-post.

Tänk på att handlingarna endast är giltiga i fyra månader. Efter godkännande av skatteverket får ni två intyg: hindersprövning och vigselintyg. Dessa handlingar måste ni skicka in till Danderyds kommun, Box 66, 182 05 Djursholm senast tre veckor innan vigseln annars kan vigseln inte genomföras.

Skatteverket:

servicejouren@skatteverket.se

Kom i god tid till vigseln

Det är viktigt att ni tillsammans med vittnen och gäster kommer i god tid, senast 10 minuter före angiven tidpunkt. Anmäl er ankomst i receptionen, Banérvägen 6. Det går att vara max 15 personer i lokalen.

Brudpar och vittnen legitimerar sig för vigselförrättaren innan vigseln genomförs. Om någon av parterna inte har legitimation kommer vigseln tyvärr inte att kunna genomföras.

Ceremonin

Vigseln tar cirka fem minuter. Texten som läses vid ceremonin finns i en kort och en lång version.

Efter ceremonin

Efter vigseln skickar kommunen vigselintyget till skatteverket där det registreras. Har ni frågor om detta, kontakta skatteverket.

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2023-04-26