Fakta om Danderyds ekonomi

Under en rad år har gapet mellan kommunens intäkter och utgifter ökat, vilket har lett till ett ackumulerat underskott. Genom skattehöjningar, effektiviseringar och besparingar kommer budgeten redan nästa år vara i balans:

  • För innevarande år är budgeten för nämndernas nettokostnader 1 854 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade om en budget för 2020 på 1 838 miljoner kronor. Det innebär en besparing då verksamheten inte får kompensation för beräknade kostnadsökningar.
  • Kommunfullmäktige har beslutat om besparingar och effektiviseringar på totalt 43 miljoner kronor för 2020, vilket innebär en besparing med cirka två procent, räknat på nettokostnad för verksamheten på cirka 1,8 miljarder kronor.
  • Kommunfullmäktige har beslutat att höja skatten med 1,40 kronor under kommande år. Det innebär att kommunen förstärker sina inkomster med cirka 190 miljoner.
  • Kommunen budgeterar med ett årets resultat om cirka 159 miljoner kronor.

Graf över skatteintäkter och kostnader, pdf

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.