Fakta om Danderyds ekonomi

Under en rad år har gapet mellan kommunens intäkter och utgifter ökat, vilket har lett till ett ackumulerat underskott. Genom skattehöjningar, effektiviseringar och besparingar kommer budgeten redan nästa år vara i balans:

  • För innevarande år är budgeten för nämndernas nettokostnader 1 854 miljoner kronor. Föreslagen budget för nästa år (2020) är 1 838 miljoner kronor. Det innebär en besparing då verksamheten inte får kompensation för beräknade kostnadsökningar.
  • Majoriteten har föreslagit besparingar (16 mkr) och effektiviseringar (44 mkr) för år 2020 på sammanlagt 60 miljoner kronor, vilket innebär en besparing med cirka tre procent, räknat på nettokostnad för verksamheten på cirka 1,8 miljarder kronor.
  • Majoriteten har föreslagit att höja skatten med 1,40 kronor under kommande år. Det innebär att kommunen förstärker sina inkomster med cirka 190 miljoner.

Graf över skatteintäkter och kostnader, pdf

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.