Digitalisering - En uppkopplad vardag

Samhället digitaliseras i rekordfart och Danderyds kommun har ett ansvar att gå i takt med den utveckling som sker i vår omvärld. Vi vill skapa en enklare vardag för dig som invånare eller företagare genom att leverera ett relevant digitalt tjänsteutbud.

Ökad nytta och attraktiva tjänster

I Danderyd tänker vi digitalt först och nyttjar nya tekniska lösningar för att säkra kvalitet, effektivitet och hållbarhet. Vi vill erbjuda både invånare och företag bättre service, ökad nytta och attraktiva tjänster. 

Ekonomichef Björn Wallgren om hur digital fakturahantering sparat 800 timmar/år

En lättillgänglig förvaltning

Vi vill skapa en öppnare och mer tillgänglig förvaltning där de digitala lösningarna ska upplevas som pålitliga, smidiga och tillgängliga för den som i slutändan använder tjänsten. Det innebär att lösningarna är väl avvägda och tar hänsyn till frågor som användares behov, integritet och säkerhet.

En effektivare verksamhet

Trots ökad kostnadseffektivitet vill vi bibehålla eller till och med öka kvaliteteten i vårt arbete för både företag och invånares bästa. 

Vägen framåt 

Danderyds kommuns strategi för digitalisering fastställer den övergripande inriktningen för kommunens arbete med digitalisering och ska bidra till högre kvalitet och en effektivare verksamhet. Strategin ska ge stöd, inriktning och vägledning till digitaliseringsarbetet genom fyra fokusområden:

  • Digital ledning och styrning
  • Digital infrastruktur
  • Digital kompetens
  • Digitalt ansvar

Danderyds strategi för digitalisering

Uppdaterad: 2022-05-17