Berga gårds historia

Den vackra gården är idag den enda bevarade resten av en 1700-talsmiljö som sträckte sig från Mörby till Danderyds kyrka, men som till största delen förstördes under sextiotalet.

Den största gravhögen under utgrävning. I bakgrunden syns Danderyds kyrka och Klockargården.

Naturnamn, som Berga, tillhör de äldsta namnformerna så det är inte förvånande att där tidigare funnits ett gravfält. Man kan med säkerhet säga att gården existerade under yngre järnålder - antagligen på samma plats som nu.