Klingstas historia

Utmed den vikingatida strandlinjen, en knapp kilometer väster om Kevinge ligger Klingsta. Den ursprungliga gården har ersatts av det så kallade slottet från tidigt 1800-tal.

Av gravfältet är numera bara en enda grav bevarad. Det är en hög som ligger väl synlig på en liten avsats ovanför idrottsplatsen. I mitten har den en stor plundringsgrop. Längre ner i slänten fanns tidigare ytterligare två gravar.

Utsikt över hav

Står man vid gravhögen och tittar ut över den lilla dalgången måste man föreställa sig en helt annan landskapsbild än dagens. Där ängen idag breder ut sig fanns under vikingatid grund och igenväxande havsvik av vilken nu bara Nora träsk återstår.

Det lugna villaområde som idag sträcker sig från Edsviken och upp mot Danderyds kyrka var under järnåldern välutnyttjad jordbruksmark med flera gårdar och förhållandevis tät befolkning.

Uppdaterad: 2024-07-10