Noras historia

Nora har inget bevarat gravfält men i gengäld den vackraste runristningen. Den är inhuggen i en av de rundade strandhällarna som under vikingatiden låg mellan gården och vattnet.

Namnet Nora kommer av ordet ”nor” som fortfarande betyder ett smalt sund. Nu återfinns ristningen mellan ängen och Danderydsgården, ett tiotal meter hitom klockstapeln.

Drakslingans runor berättar att: ”Björn, Finnvids son lät hugga denna häll efter Olev, sin broder. Han blev sviken (dvs försåtligt dräpt) på Finnveden. Gud hjälpe hans ande. Denna gård är deras odal och ättearv. Finnvid-sönerna på Älgesta”.

Texten och ett stort kors som ingår i ristningen visar att den huggits under kristen tid, alltså under sen vikingatid. Med Finnveden avses folklandet Finnveden i sydvästra Småland, omnämnt redan under 500-talet. Finnvid-sönernas stora gård Älgesta ligger i Husby-Ärlinghundra, tre mil norr om Nora. Man behöver inte tveka om vilken gård det handlar om. Där finns nämligen en runsten med orden: Björn, Finnvids son lät resa stenen efter sig själv”.

På många ristningar har runmästaren själv huggit in sitt namn. Så är det inte i Nora, men de lätta och eleganta linjerna och drakslingans detaljer visar att det är Åsmund Kåresson som är konstnären, 1000-talets mest berömde runristare.