Rinkebys historia

Rinkeby, som betyder krigarens by, är kanske mest känd idag genom den närbelägna Rinkebyskogen.

Själva gården låg ett par hundra meter norr om Danderyds kyrka, vid korsningen mellan Danderydsvägen och Norrtäljevägen. Rinkeby hade ett stort gravfält som togs bort under mitten av 1800-talet, när man utvidgade åkerarealen.

Några år tidigare hade man i ”Rannsakningar om Antiqviteterna" antecknat att "Uthi Rinckeby giarde finnes een kulfallen Runnesteen". Själva runstenen flyttades i samband med vägdragning och är nu uppställd mellan församlingshemmet och motorvägen.

Den manshöga stenen av röd granit har texten: ”Tägn och Dan läto resa stenen efter Torsten, sin fader, och Gunvar efter sin man". Inuti drakslingan syns ett kors.

Ristningen bör vara gjord under 1000-talet, troligen av mästaren Fot. Till utformningen är den nästan identisk med Brobystenarna i Täby och har också stora likheter med Jarlabanke-stenarna. En av dessa stenar står vid Danderyds kyrka dit den lär ha flyttats under medeltiden.