Stockbys historia

Stockby, den sydligaste och troligen en av de yngre av Danderyds järnåldersbosättningar, har inget bevarat bygravfält.

På resterna av en uppstickande liten bergkulle (9 m ö h) mellan Stockholmsvägen och hamnen finns en enda rund och övertorvad stensättning.

Gravens södra kant gränsar till en djup skärning vilken åstadkoms när man sprängde grunden till de dåvarande vagnhallarna. Det är inte otänkbart att ett mindre gravfält kan ha förstörts på detta sätt, men det kan också röra sig om någon enstaka anläggning liknande dem vid stranden bakom Danderyds sjukhus.

Kanske har i stället ett nu helt borttaget gravfält legat på höjden i riktning mot motorvägen? I "Danderyd och Lidingö Antiquitetsbok' , kan man nämligen läsa att man 1797 påträffade ett skelett vid grusgrävning intill vägen "på hogden av Stocksunds backe just på det ställe där wagen till Stockby afwiker ifrån landswagen, och alldeles midt under samma wag". Det sönderrostade "sabelfäste" och den "sabeludd" som också hittades kan ha utgjort rester av ett svärd eller kanske en kniv.

Skelettets angivna storlek talar för att det var en mansgrav. Benen hade nämligen noga mätts upp. Tidens forntidsintresserade hade ingen uppfattning om hur avlägsna fornlämningarna egentligen var i tid och det var inte alls någon självklarhet att den gamla tidens människor skulle ha sett ut som 1700-talets forskare. Dateringen bör för bägge gravarna vara yngre järnålder, och för skelettgraven dess senare del.