Danderyds föreningsarkiv

Visste du att vi har ett innehållsrikt föreningsarkiv i vår kommun som inrättades 1975 och finns i Djursholms vattentorn? 2005 bildade en grupp föreningsrepresentanter en arkivförening till stöd för föreningsarkivet.

Bakgrund

I Danderyds arkivförening är nära 100 föreningar medlemmar och föreningen är i sin tur medlem i Föreningsarkiven i Stockholms län (FSL) som har byggt upp och ansvarar för en arkivdatabas för Stockholms län Handlingar från Danderyds föreningsarkiv är registrerade i FSL och kan därmed bli tillgängliga för forskare även utanför kommunen.

Föreningsarkiv FSL

Ett kulturarv

Ett föreningsarkiv är en guldgruva inte bara för forskning, utan även som underlag till föredrag, högtidstal och för olika jubileumsfiranden. Det är ett lokalt kulturarv som har mycket att berätta för kommande generationer om kommunens liv och som bör vårdas väl. Här trängs protokoll och handlingar, foton, kartor och artiklar i prydliga kapslar från c:a 150 föreningar, många av dem nedlagda idag men med en intressant historia att berätta. Kommunen stöttar på olika sätt arkivföreningens arbete och har sedan arkivet grundades hållit med lokal i Djursholms vattentorn.

En räddare i nöden

Ibland hör man föreningsaktiva personer sucka över sina många pärmar och kartonger med protokoll och verksamhetsberättelser. Man vill inte slänga men vet inte heller vad man skall ta sig till med detta material. Då kan föreningsarkivet vara räddaren i nöden. Arkivet erbjuder en trygg förvaring och gör det dessutom tillgängligt för fler, som kan ha glädje och nytta av det.

Bli medlem

En rad föreningar har valt att bli medlemmar sedan arkivföreningen startat sitt rekryteringsarbete. Medlemskapet ger möjlighet för föreningsmedlemmar att utbilda sig i enklare arkivkunskap, att få sin förenings handlingar arkiverade och att samtidigt bidra till att bevara en viktig del av kommunens kulturhistoria. 

Information

Föreningen har givit ut två småskrifter, en som berättar om arkivet och arkivföreningen (Danderyds arkivförening till stöd för Danderyds föreningsarkiv) och en som handlar om hur man gallrar och vårdar sina handlingar (Ordning bland handlingarna).

 

Kontaktinformation

Danderyds arkivförening

Monica Frumerie, ordförande

Telefon: 08-14 18 16, 0736-55 77 66

Adress: Sunnerbovägen 4, Danderyd

Mejl: monica.frumerie@gmail.com

 

Jan Löfgren

Telefon: 0734 40 60 93

Adress: Slångränd 13, Enebyberg

Mejl: jan.lofgren45@gmail.com

Uppdaterad: 2023-04-26