Kommunarkivet

I Danderyds kommunarkiv finns arkivmaterial från 1600-talet fram till idag.

Varje myndighet i kommunen bildar ett eget arkiv (vilket kallas för arkivbildare). Arkivet förvaras hos arkivbildaren under många år innan materialet levereras till kommunarkivet för slutförvaring. Det här innebär att kommunarkivet ständigt fylls på med framtidens historia.

Vi söker fram de handlingar du efterfrågar

Vi kan upplysa dig om vilka arkiv vi har på kommunarkivet och söka fram de arkivhandlingar du efterfrågar. Kommunarkivet tar hand om arkiven från kommunens egna förvaltningar och verksamheter såsom socialtjänsten, kultur- och fritidsverksamhet, stadsplanering, bygglov samt förskolor och skolor m.m.

Ett arkiv för varje myndighet

Varje förvaltning/nämnd och kommunal verksamhet är en egen myndighet. Varje myndighet bildar ett eget arkiv och till arkivet finns en arkivförteckning och dokumenthanteringsplan som synliggör vilka handlingar som finns. Arkiven innehåller handlingar som exempelvis protokoll, beslut, diarier, fotografier och ritningar.

Närarkiv för förvaltningarna

Förvaltningarna har kvar sina arkivhandlingar i sina närarkiv innan de levereras till kommunarkivet. Detsamma gäller övrig kommunal verksamhet. Rådgör med kommunarkivet om du är osäker på var en arkivhandling förvaras.

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-02-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.