Betyg från kommunarkivet

Alla kommunala skolor är skyldiga att upprätta och bevara betygshandlingar. Sedan läsåret 2011/2012 finns också krav på att friskolor ska bevara kopior på betygen. Vänd dig direkt till friskolan om du vill ha kopia på ditt betyg.

De kommunala skolorna levererar betyg vid olika tidpunkter, vänd dig därför i första hand till den skola som har upprättat betygshandlingen med din förfrågan. För betyg från friskolor vänder du dig direkt till skolan och inte till kommunarkivet.

Kommunala skolor som levererat betygshandlingar

 • Danderyds gymnasium (för elever födda till och med år 2003)
 • Djursholms samskola (sporadiska årgångar till och med 2004)
 • Fribergaskolan (för åren 1972 - 2021)
 • Mörbyskolan (1974-2013)
 • Stocksunds kommunala mellanskola/Samrealskolan i Stocksund (fr.o.m. 1954 en del av Mörby  läroverk) (1921-1958)
 • Vasaskolans rektorsområde (för åren 1969-1976)

Friskolor Viktor Rydbergs skolor i Djursholm och Marina läroverket

Vänd dig direkt till friskolan om du vill ha kopia på ditt betyg.

Nedlagda friskolor som levererat spridda betygshandlingar

 • Edicon Stockholms IT-gymnasium (för åren 2002-2011)
 • Framnäs skola (för åren 1989-2012)
 • Snitz grundskola i Mörby (för åren 2013-2015)

Betyg från nedlagda friskolan Walthers gymnasium i Danderyd finns inte i Danderyds kommunarkiv och kommunen har ingen uppgift om var dessa finns förvarade.

Betyg från Edsvikens vårdgymnasium (Didaktus) finns inte i Danderyds kommunarkiv. Till och med året 2001 finns betygen hos Regionarkivet i Flemingsberg.

När det gäller Didaktus vuxenutbildning (Komvux) får du vända dig till den kommun där du var folkbokförd vid tiden för studierna. Var du folkbokförd i Danderyds kommun ska du vända dig till:

Kunskapscentrum Nordost i Täby

Övriga betygshandlingar finns förvarade hos respektive skola och du får därför vända dig direkt till skolan för att begära ut betygshandlingarna.

Vill du ha en kopia av ett betyg behöver vi följande:

 • För- och efternamn (då betyget sattes).
 • Personnummer.
 • Skolans namn.
 • Utbildningens namn eller typ/klassbeteckning.
 • År då studierna avslutades.
 • Din mottagningsadress.

Notera att kommunarkivet inte vidimerar betygskopior. Vi översätter inte heller betyg till engelska.

Om du vill beställa kopia på betygshandling som kommunarkivet förvarar kan du använda e-tjänsten Beställ allmän handling.

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2024-03-27

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.