Information med anledning av coronaviruset

Danderyds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande coronaviruset covid-19 och samverkar med berörda myndigheter i regionen. Danderyds kommun följer aktivt utvecklingen och är beredd att förändra insatserna om behov uppstår och bedriver aktiv samordning inom kommunens ledning.

Publicerade nyheter

Senaste nyheterna angående coronaviruset

Förskola och skola

Nyheter och aktuell information - förskola och skola

Vård/omsorg, familj och socialt stöd

Nyheter och aktuell information - vård/omsorg, familj och socialt stöd

Kultur, evenemang och idrott

Nyheter och aktuell information - kultur, evenemang och idrott

Företagare

Nyheter och aktuell information till dig som företagare

Beslut fattade mot bakgrund av nya coronaviruset

I kommunen fattas beslut löpande för att minska smittspridningen av covid-19. I flertalet fall fattas beslut av brådskande skäl utanför de reguljära nämndsammanträdena.

Coronarelaterade beslut

Information in other languages

Read information about covid-19 in your language

Teckenspråk, film och lättläst

Tillgänglighetsanpassad information om Corona

Behöver du stöd kring psykisk hälsa i kristid?

Lista på stöd och rådgivning på Uppdrag psykisk hälsas hemsida

Rådgivning och hjälp per telefon

  • Ring nationella informationsnumret 11313 för allmänna frågor om coronaviruset covid19.
  • Misstänker du att du drabbats av coronaviruset ska du ringa 1177 Vårdguiden (eller för andra vårdrelaterade frågor).
  • Vid allvarligt tillstånd ring 112.
  • Danderyd kommuns stödtelefon för dig som är förälder eller ungdom. Öppen 10.00-12.00 måndag, onsdag, torsdag. Ring 08-568 910 00

Information från ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor:

Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om coronaviruset

Region Stockholm

Smittskydd Stockholm är den förvaltningsmyndighet inom Region Stockholm som ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Region Stockholms webbplats

Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen samordnar och samverkar med aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen

Länsstyrelsens information med anledning av coronaviruset

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Uppdaterad: 2021-01-29

Nyheter om corona

Seniorträffar kan öppnas successivt inomhus

Sedan 16 juni har kommunens seniorträffar kunnat ha verksamhet utomhus. Nu kan verksamhet på seniorträffarna även börja ske inomhus efter ett beslut av socialdirektören den 6 september.

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Anpassningar i skolan höstterminen 2021

För barn och unga är det undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel vid höstterminens start, då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Samtidigt behöver förebyggande åtgärder finnas på plats för att minska risken för smittspridning av covid-19. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning.

Förskola & skola Coronavirus

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.

Nyheter om corona

Seniorträffar kan öppnas successivt inomhus

Sedan 16 juni har kommunens seniorträffar kunnat ha verksamhet utomhus. Nu kan verksamhet på seniorträffarna även börja ske inomhus efter ett beslut av socialdirektören den 6 september.

Omsorg & socialt stöd Coronavirus Seniorer

Anpassningar i skolan höstterminen 2021

För barn och unga är det undervisning på plats i skolans lokaler som är huvudregel vid höstterminens start, då det är den undervisningsform som lämpar sig bäst för elever i allmänhet. Samtidigt behöver förebyggande åtgärder finnas på plats för att minska risken för smittspridning av covid-19. Detta enligt regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning.

Förskola & skola Coronavirus