Information med anledning av coronaviruset

Danderyds kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer rörande coronaviruset covid-19 och samverkar med berörda myndigheter i regionen. Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Danderyds kommun följer aktivt utvecklingen och är beredd att förändra insatserna om behov uppstår och bedriver aktiv samordning inom kommunens ledning.

Publicerade nyheter

Senaste nyheterna angående coronaviruset

Förskola och skola

Nyheter och aktuell information - förskola och skola

Vård/omsorg, familj och socialt stöd

Nyheter och aktuell information - vård/omsorg, familj och socialt stöd

Kultur, evenemang och idrott

Nyheter och aktuell information - kultur, evenemang och idrott

Företagare

Nyheter och aktuell information till dig som företagare

Beslut fattade mot bakgrund av nya coronaviruset

I kommunens arbete med att minska spridningen av coronaviruset covid-19 fattas flera brådskande beslut utanför de reguljära nämndsammanträdena.

Coronarelaterade beslut fattade utanför reguljära nämndsammanträden

Information in other languages

Read information about Corona in your  language

Teckenspråk, film och lättläst

Tillgänlighetsanpassad information om Corona

Tips för att undvika smitta

Det är viktigt att den som har symtom som feber och hosta, följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och inte träffar andra personer än dem man bor med och inte heller reser med buss, tunnelbana, tåg eller flyg.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

1177 - Så tvättar du händerna

Rådgivning och hjälp per telefon

  • Ring nationella informationsnumret 11313 för allmänna frågor om coronaviruset covid19.
  • Misstänker du att du drabbats av coronaviruset ska du ringa 1177 Vårdguiden (eller för andra vårdrelaterade frågor).
  • Vid allvarligt tillstånd ring 112.
  • Danderyd kommuns stödtelefon för dig som är förälder eller ungdom. Öppen 10.00-12.00 måndag, onsdag, torsdag. Ring 08-568 910 00

Information från ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor:

Folkhälsomyndighetens webbplats

Frågor och svar om coronaviruset

Region Stockholm

Smittskydd Stockholm är den förvaltningsmyndighet inom Region Stockholm som ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar.

Region Stockholms webbplats

Länsstyrelsen i Stockholm

Länsstyrelsen samordnar och samverkar med aktörerna i Samverkan Stockholmsregionen

Länsstyrelsens information med anledning av coronaviruset

Krisinformation.se

Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se

Kontaktinformation

Danderyds kommun

Om du har frågor eller synpunkter:

Kontakta oss

Box 66, 182 05 Djursholm

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.