Så här arbetar Danderyds kommun med att hantera covid-19

Några månader har gått sedan coronaviruset nådde Sverige och ändrade förutsättningarna för alla. Kommunen har sedan dess aktiverat sin krisledningsnämnd och arbetat intensivt för att snabbt lösa de frågor och utmaningar som uppkommit. Här berättar tf kommundirektör Johan Lindberg om hur Danderyd hanterat covid-19-krisen.

Hur har kommunen arbetat med frågan?

En kommun har en viktig uppgift som offentlig aktör att minska smittspridningen. Det görs i nära samverkan med andra myndigheter och kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi behöver säkra en långsiktig uthållighet i organisationen och se till att kunna tillhandahålla den offentliga service som en kommun behöver göra. Ledorden är att skydda äldre och sköra och att se till att organisationen klarar av kärnuppdraget.

Hur sker samverkan med andra aktörer?

Kommunen har en nära samverkan inom länet. Vi anpassar organisationen efter händelseutvecklingen och tar de beslut som krävs för att säkerställa att verksamheten fungerar. Den politiska krisledningsnämnden har aktiverats, vilket gör att vi kan fatta snabba beslut, till exempel när det gäller inköp av skyddsutrustning till äldreomsorgen.

Kommunens ledningsgrupp har träffats dagligen och vi har också stöd av en analysgrupp som tar fram det underlag som behövs för att kunna fatta rätt beslut utifrån det aktuella läget.

Hur ser du på nuläget?

Håll i och håll ut, det här är inte över än. Vi behöver skapa uthållighet över tid. Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla medarbetare, jag är djupt imponerad över er omställningsförmåga och de insatser ni dagligen levererar till danderydsborna, tack!

Vilka insatser har gjorts för äldre?

Det har gjorts flertalet åtgärder; kommunen har bland annat infört besöksförbud och lagt ner ett stort arbete för att få tag i och fördela skyddsutrustning till den samlade äldreomsorgen. Hittills finns ingen utbredd smittspridning inom kommunens äldreomsorg. Vi har stängt ner verksamheter och utökat telefontider dit oroliga äldre kan ringa. Det har också kommit nya kreativa initiativ med balkonggymnastik och musik för äldre.

Läs mer om stöd till äldre

Vilka åtgärder har vidtagits inom skolverksamheten?

Kommunen bedriver fortsatt distansundervisnings på Danderyds gymnasium. Studentutspringet är inställt, men det planeras för alternativa firanden och skolavslutning. Förskolorna och skolorna håller fortsatt öppet, vilket är viktigt för att prioriterade samhällsfunktioner ska kunna fungera. Närvaron ser successivt ut att öka i skolorna.

Läs mer om insatser i skola och förskola

En kommun är en politiskt styrd organisation och det är viktigt att de politiska processerna fungerar. Kommunens ledningsgrupp har dagliga avstämningar med ordförande i respektive nämnd. De politiska sammanträdena har flyttats till större lokaler för att kunna säkerställa att alla kan hålla ordentligt avstånd från varandra. Det pågår ett arbete för att möjliggöra att de politiska sammanträdena ska kunna genomföras på distans.  

Kommunen informerar om regeringens stödpaket på danderyd.se. Vissa hyresgäster som hyr kommunala lokaler har under vissa förutsättningar möjlighet till nedsatt hyra. Det lokala Nyföretagarcentret har infört digital rådgivning där lokala företagare kan få stöd. Kommunen har också en nära dialog med lokala restauranger och caféer för att säkerställa att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs.

Läs mer om kommunens stöd till företagare

Uppdaterad: 2020-05-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.