Journummer vid akuta ärenden i kommunen

För att journummer ska användas måste situationen vara akut, vilket innebär att människor eller egendom som byggnader kan skadas. I övriga ärenden hänvisar vi till felanmälan.

Akut vattenläcka från VA-ledning

Veolia är kommunens driftentreprenör för VA.

Telefon 08-568 912 90
kontaktdanderyd@veolia.com
Webbplats Veolia - Danderyd

Detta nummer kan du ringa dygnet runt.

Kom ihåg Ring alltid felanmälan vid avloppstopp för att försäkra dig om att stoppet inte är på den kommunala ledningen.

Mörkt område på grund av trasig gatubelysning

Journummer gatubelysning: 08- 568 912 03

Hinder på gång- och cykelväg eller bilväg

Till exempel fall av träd, stora grenar i vägbanan, brunnslock som lossnat, slukhål.

Journummer gatudrift: 08- 568 912 64

För fallrisk eller fall av träd på E18

Trafikverket: 0771-921 921

Fallna teleledningar och elledningar

I Danderyds kommun är det flera olika aktörer som har ledningar. Nedan finns kontaktuppgifter till några av dem:

För fallna teleledningar:

Skanova jourtelefon 020-50 50 02

För fallna elledningar:

E.ON 0771-88 00 22

Vid strömavbrott i kommunen

E.ON

E.ON: Karta över aktuella strömavbrott

Jourtelefon skadat djur

Danderyds Viltvårdskommitté 0760-64 45 93

Läs mer om viltvård

Uppdaterad: 2019-01-16

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.